Dermalife tim

Med. sr, Jasmina Jelić

Rođena u Zagrebu.Završila srednju medicinsku školu općeg smjera u Zagrebu te program stručnog usavršavana za poslove organizatora marketinga i poslovni engleski jezik u službi marketinga na Pučko otvorenom učilištu u Zagrebu.

Stekla petnaestogodišnje iskustvo medicinske sestre općeg smjera, odjelne sestre, a dugogodišnjim radom u oftalmološkoj, kardiološkoj i ORL ordinaciji iskustvo u specijaliziranim ambulantama. Od 1998.g. započinje edukaciju u kirurškoj ambulanti, a od 2007.g. radi u dermatovenerološkoj ambulanti. Aktivno se služi engleskim jezikom te svim potrebnim računalnim programima.

U slobodno vrijeme najviše voli plesati salsu i rekreativno plivati.